top of page

Ongezien 4

Prospekta

Jens Dawn werkte samen met DOP platform vzw voor de productie en curatorschap van de tentoonstelling Ongezien.
Jens Dawn stond in voor de look & feel van de tentoonstelling.

Ongezien is een tentoonstelling in Antwerpen met nieuw talent. Een Open Call en een jury van bedrijfsleiders en museumdirecteurs maken hiervan een unieke expo. Deze keer kon je de expo bekijken in het nieuwe havenhuis (waar de vormgeving van de folder op gebaseerd is.).

bottom of page